Politica de mediu

Încă de la începuturile companiei, conducerea a realizat că afacerea nu trebuie axată doar pe eliminarea deșeurilor, ci trebuie luată în calcul protecția pe termen lung a mediului înconjurător.

Performanțele noastre depășesc normele legale fundamentale privind manipularea deșeurilor și prin urmare invităm membrii ai organizațiilor guvernamentale și reprezentanți ai partenerilor noștrii să inspecteze în mod regulat proiectele noastre pentru a vedea modul de respectare a politicilor de mediu, încurajând și alte părți implicate să meargă dincolo de normele minime legale privind protecția mediului și să se implice și să se angajeze la un ciclu constant de perfecționare. ÉLTEX a jucat un rol important pe piața deșeurilor din Ungaria, încă de la incorporarea firmei și până la extinderea în multe alte state europene. Activitățile noastre principale includ manipularea deșeurilor cu grad ridicat și respectiv scăzut de risc, transportul, sortarea deșeurilor și identificarea unor surse de valorificare pentru materialele reciclate..

Publicăm Raportul Intern Anual privind Protecția Mediului Înconjurător pe site-ul companiei. Adresăm o invitație deschisă atât persoanelor fizice cât și companiilor să afle mai multe detalii despre activitățile întreprinse de compania noastră, sistemele de administrare a deșeurilor și Politica Internă privind Protecția Mediului Înconjurător.

Scopul nostru este de a gestiona deșeurile de pe perimetrul fabricii partenerilor noștrii în condiții de impact minim asupra mediului înconjurător. În termeni practici, ne concentrăm pe eliminarea deșeurilor transportate la gropile ecologice. În situația în care nu putem identifica o sursă de valorificare pentru materialul reciclat, mai bine îl vom folosi ca o sursă alternativă de energie decât să îl îngropăm în pământ.

În conformitate cu politica UE privind administrarea deșeurilor, conlucrăm cu partenerii noștrii pentru:

  • prin aplicarea celor mai bune şi mai economice tehnologii găsim cele mai ideale mijloace şi resurse pentru activitatea noastră
  • dorim ca nici în cazul materialelor nereciclabile soluţia să nu fie depunerea lor la depozitele de deşeuri
  • dorim ca pentru reciclarea materialelor inutile să găsim soluţii profitabile şi inovative
  • obiectivul nostru este cel de a promova angajaţilor şi partenerilor noştri importanţa conştiinţei ecologice, nu numai prin puterea exemplului, ci şi prin programele noastre educative şi de comunicare.
  • reducerea cantităţii deşeurilor generatet