Tanácsadás/Belső PR

Magas szintű környezetvédelem és gazdaságosság együtt – az Éltex Kft. segítségével

Miben tudunk segíteni?

Cégek és intézmények környezetvédelmével kapcsolatos kötelezettségeik koordinálása, az aktuális jogszabályi követelményeknek való megfelelés biztosítása.
Intézkedési tervek kidolgozása.
Hatástanulmányok készítése a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés szervezetre gyakorolt hatásáról.
Környezetvédelmi oktatás.
Környezetvédelmi átvilágítások, adatgyűjtések, és helyszíni vizsgálatok, dokumentációk készítése.
Kapcsolattartás a környezetvédelmi hatóságokkal, adatszolgáltatások.
Környezetvédelmi rendezvények szervezése és lebonyolítása, melyek belső PR-tevékenységnek is alkalmasak.
Veszélyes áru szállítására vonatkozó tanácsadás (ADR)

Az Éltex Kft. ügyfelei számára rendszeresen szervez családi napokat, vetélkedőket, Föld napi rendezvényeket, melyek

Segítik az együttműködést a cégvezetés és az alkalmazottak között.
Hozzájárulnak a cég iránti lojalitás kialakulásához.
Segítik a cégen belüli információáramlást, különösen a környezetvédelemmel kapcsolatosan.
Erősítik a munkatársak közötti kapcsolatokat.