Új mérföldkő a hulladékhasznosításban

Új mérföldkő a hulladékhasznosításban

Büszkék vagyunk arra, hogy a MOHU MOL hulladékos koncesszorral sikerült a tárgyalásokat befejeznünk és szerződést kötnünk.

Sokat várunk az új centralizált hulladék kezelési rendszer működésétől, ahol MOHU MOL koncesszor szervezi, ellenőrzi a Magyarországon működő hulladékkezelési és hulladékhasznosítási rendszereket.

A MOHU MOL munkája során a hosszútávú érdekek fognak érvényesülni a sok kis cég által képviselt, elaprózott esetlegesen rövidtávú anyagi érdekekkel szemben.

A MOHU MOL egyik fontos alapelve, hogy nem etikus a jövő generációjára hárítani a korábban működött rendszerek hiányosságát, nem elégséges odafigyelését vagy rövidtávú anyagi előnyszerzését, és hogy a hulladékok maximális mennyiségét vissza kell forgatni a gyártási folyamatokba.

“A földet nem apáinkból örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön.”